Hlavní strana - O poutní cestě

Kaple sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve...

Kaple sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve Víru

05.05.15 14:25 - 05.05.15
s. š.49.557417
v. d.16.323621

Se svatými Sedmipočetníky se v Česku setkáte jen výjimečně. Zřejmě jediná kaple, která je jim zasvěcená, stojí od roku 1998 na Vysočině ve Víru, v obci pod hrází známé přehrady.

Výraz Sedmipočetníci souhrnně označuje sedm svatých, a to sv. Cyrila a sv. Metoděje společně s jejich žáky, svatými Gorazdem, Klimentem, Naumem, Sávou a Angelárem. Po vyhnání z Velké Moravy založili v Ohridu v dnešní Makedonii středisko slovanské bohoslužby. Sv. Kliment se stal ohridským biskupem a je tam i pochován.

Zasvěcení kaple věrozvěstům a jejich žákům symbolizuje touhu a prosbu po obnově a růstu víry v obci Vír a okolí, sv. Zdislava, rodačka z nedalekého Křižanova, je patronkou rodin a nemocných. Autorem zajímavé výzdoby interiéru a obrazů Ježíše na kříži, Panny Marie Bolestné a sv. Sedmipočetníků je malíř Zdirad Jan Křtitel Čech, rytíř Maltézského řádu.

Náš tip na výlet v okolí

Žďár nad Sázavou, Zelená Hora, památka UNESCO, Bystřice n. Pernštejnem