Hlavní strana

Blog Cyrila a Metoděje

Svatá voda, Malenovice
Datum: 14. 7. 2019
Nevelké poutní místo u pramene zvaného Kaménka či Svatá voda u Malenovic. Studánka je nadkrytá kamennou klenbou, pramen má po širém okolí pověst léčivé vody a vyhledávají ji jak zbožní poutníci, tak turisté. K tomuto oblíbenému poutnímu a výletnímu místu se váže mnoho pověstí.