Hlavní strana - O poutní cestě

Uherské Hradiště, Výšina sv. Metoděje

Uherské Hradiště, Výšina sv. Metoděje

19.05.15 9:51 - 19.05.15
s. š.49°3'30.331"N,
v. d.17°28'10.703"E

Královské město na řece Moravě je srdcem Slovácka, regionu proslulého svébytným folklorem a dobrým vínem. Na okraji městské části Sady na Výšině sv. Metoděje leží archeologická lokalita Sady, kde průzkum odhalil rozsáhlé zbytky osídlení z dob Velkomoravské říše. Na sadské výšině archeologové postupně odkryli základy kamenného kostela z počátku 9. století s půdorysem řeckého kříže, součástí areálu byly také řemeslnické dílny, studny a další stavby.

Je to místo, kde na vás přes staletí dýchne dávná historie. Právě tady zřejmě působili sv. Cyril s Metodějem a právě tady také učili své žáky, jak ostatně dokládají nálezy tabulek a rydel (stylů), kterými se mohla rýt hlaholice. Lokalita až do 13. století sloužila jako pohřebiště a byl tu objeven hrob významného velmože. Je možné, že právě tady byl pochován kníže Svatopluk nebo arcibiskup Metoděj.

Další kostely a kaple, zasvěcené svatým Cyrilovi a Metodějovi, najdete v blízkém okolí, například v Nedachlebicích a ve Veletinách.