Olomouc

19.05.15 12:11 - 19.05.15

Olomouc, po Praze druhá největší městská památková rezervace, bývala hlavním městem Moravy a od roku 1063 sídlem biskupství, povýšeného roku 1777 na arcibiskupství. Na zajímavé památky, malebná zákoutí a vznosné barokní paláce narazíte doslova na každém kroku. Hornímu náměstí s goticko-renesanční radnicí s orlojem vévodí sloup Nejsvětější Trojice, zapsaný mezi památky UNESCO. V centru města se nachází i unikátní soubor osmi kašen, připomínkou dob, kdy se Olomouc stala barokní pevností, jsou zbytky opevnění a také parky, v nichž se nachází několik skleníků.

Na řadě míst dnešní Olomouce archeologové objevili stopy po osídlení z doby velké Moravy, v některém z hradišť a dvorců možná stával i kostelík sv. Klimenta. Během 9. století se mocenské centrum přesunulo do míst, kde dnes stojí katedrála sv. Václava, románský Biskupský palác a Arcidiecézní muzeum.

Na Střední Moravě objevíte několik dalších kostelů, zasvěcených svatým Cyrilovi a Metodějovi, například v Majetíně a v Kladkách. Nedaleko Kladek leží Javoříčko, obec vypálená za II. světové války německými fašisty. U obce se nacházejí známé krasové jeskyně.