Hlavní strana - O poutní cestě

Klášter Na Slovanech – Emauzy

Klášter Na Slovanech – Emauzy

05.05.15 14:10 - 05.05.15
s. š.50.0720367
v. d.14.4177100

Benediktinský klášter s kostelem zasvěceným Panně Marii, sv. Jeronýmovi a slovanským patronům, svatým Cyrilovi, Metodějovi, Vojtěchovi a Prokopovi založil Karel IV. roku 1347. Protože se stal střediskem pěstování liturgie ve staroslověnštině, začalo se mu říkat Na Slovanech. A právě tak proto, že položení základního kamene i vysvěcení kláštera se odehrály na velikonoční pondělí, kdy se čte evangelium o zjevení Krista jeho učedníkům cestou do městečka Emauzy, se stejně začalo říkat i klášteru.

Emauzy se staly významným střediskem vzdělanosti a umění; staroslověnštinu tu studoval například Jan Hus a Jeroným Pražský, zdejší nástěnné malby se řadí mezi nejvzácnější památky české gotiky. Při náletu v roce 1945 byly Emauzy téměř srovnány se zemí. Chrám byl obnoven, místo původních věží však dnes jeho průčelí tvoří asymetrická skořepinová konstrukce podle projektu Františka Marii Černého.

Náš tip na výlet v okolí

Nejvýznamnější turistický cíl ČR, UNESCO