Hlavní strana - O poutní cestě

Hradiště ve Znojmě

Hradiště ve Znojmě

19.05.15 11:55 - 19.05.15

Znojmo není jen městem vína. Hosty láká k prohlídce středověké podzemí, radniční věž i románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny s unikátními freskami.

Znojmo je také městem s řadou duchovních památek, například chrámem sv. Mikuláše, založeným již kolem roku 1100. Stranou historického centra na vysoké skalní ostrožně nad řekou Dyjí leží Hradiště, místo s více než tisíciletou historií. Archeologové tu odkryli pozůstatky osídlení z různých období pravěku, zejména však z období Velké Moravy, kdy tu stávala pevnost obkroužená hradbou se dvěma kostely, pohřebištěm, množstvím domů a řemeslnických dílen. Dnes na Hradišti stojí klášter a proboštství řádu Křižovníků s červenou hvězdou s barokním kostelem sv. Hypolita. V turistické sezóně lze na Hradišti navštívit malé muzeum s moderní expozicí zaměřenou na velkomoravské památky.

Při výletech do okolí byste neměli minout barokní zámek ve Vranově nad Dyjí, národní park Podyjí a v létě pak rekreační oblast kolem Vranovské přehrady. V nevelké obci, Horním Břečkově, stojí kostel zasvěcený sv. Klimentovi, patřící k nejstarším kostelům na jižní Moravě.