Hlavní strana - O poutní cestě

Cyrilometodějská poutní cesta (Olomouc –...

Cyrilometodějská poutní cesta (Olomouc – Svatý Hostýn – Velehrad)

05.05.15 12:54 - 05.05.15

Nejnavštěvovanější poutní místo v Olomouckém kraji. K chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku po staletí směřovaly kroky tisíců poutníků a i dnes patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České republice. Vybudovali jej premonstráti v 17. a 18. století na místě kapličky, kterou zničili Švédové.

I předtím se zde však scházely stovky věřících. Podle pověsti poutní místo založil olomoucký měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek postavením kaple, kterou si na něm ve snu vyžádala Panna Marie.

Jedná se o barokní kostel s dvouvěžovým průčelím. K budově chrámu přiléhají po stranách boční křídla s atikou nesoucí sochy dvanácti apoštolů a dvou světců - sv. Šebestiána a sv. Rocha. Za kostelem se nachází ambit a kaple Panny Marie. Jednolodní interiér chrámu je ve střední části zaklenuý masivní kupolí. Po stranách lodi jsou boční kaple.

Na výzdobě interiéru se podílela řada místních i zahraničních umělců. Jan Kryštof Handke vymaloval pendantivy kupole alegoriemi čtyř světadílů. V kapli sv. Augustina se nachází oltářní obraz, jehož autorem je rovněž J. K. Handke a je považován za jedno z nejkvalitnějších malířových děl.

Unikátem chrámu Navštívení Panny Marie je jeho orientace. Hlavní osa nesměřuje od východu k západu, ale chrám je pootočen průčelím k mateřskému klášteru Hradisko. Kněz, který žehnal od oltáře věřícím, díky tomu prý při otevřených dveřích žehnal i klášteru. Dnes je věhlas poutního místa obnoven a každoročně se zde konají nezapomenutelné poutě, bohoslužby i chrámové koncerty. V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor.

Hlavní poutě

na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.)
neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) a následující pondělí a úterý
poslední neděle v říjnu

Náš tip na výlet v okolí

Poutní místo - bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

Otevírací doba

Leden - Prosinec
úterý - neděle: 8:30 - 17:00

Leden – Prosinec
pondělí: 12:00 - 17:00