Hlavní strana - O poutní cestě

Pravoslavná katedrála sv. Cyrila a Metoděje...

Pravoslavná katedrála sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici

20.05.15 10:25 - 20.05.15

Na místě současné katedrály na nároží ulic Resslovy a Na Zderaze stával původně románský chrám sv. Klementa, který byl součástí dominikánského kláštera. Na jeho místě posléze vyrostl dnešní barokní chrám, postavený podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Ve třicátých letech 20. století jej získala Československá církev pravoslavná a tehdy se také změnilo zasvěcení chrámu; sv. Karla Boromejského nahradili sv. Cyril a Metoděj. Katedrálou jej v roce 1996 prohlásil papež Jan Pavel II.

Významnou roli kostel sehrál za druhé světové války, kdy se ve zdejší kryptě ukrývali vykonavatelé atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha z 27. května 1942. Úkryt však byl prozrazen, 18. června 1942 kostel obklíčili nacisté a všech sedm mužů zahynulo při následné přestřelce; poslední náboje si nechali pro sebe. Na vnější zdi krypty jsou dodnes patrné stopy po kulkách.