Hlavní strana - O poutní cestě

Kostel sv. Klimenta v Holešovicích

Kostel sv. Klimenta v Holešovicích

05.05.15 14:12 - 05.05.15
s. š.50.0974186
v. d.14.4319611

Nejstarší dochovanou sakrální stavbou na území Prahy 7 a zároveň jednou z nejstarších církevních památek Prahy je kostel sv. Klimenta v Kostelní ulici, kdysi farní kostel osady Bubny. Je původně románský, vznikl zřejmě počátkem 13. století, první zmínky o něm jsou z roku 1234. Později se dočkal gotické přestavby.

Kostel dvakrát poškodil požár, v letech 1659–1677 nechal nový majitel osady Bubny, hrabě Martinic, kostel opravit a přebudovat v raně barokním slohu, některé románské a gotické prvky zůstaly zachovány. Na sklonku 19. století byl kostel sv. Klimenta jakožto farní chrám Holešovic rozšířen o novou loď, ale pro nedostačující kapacitu se již v roce 1908 přikročilo k výstavbě kostela sv. Antonína Paduánského na dnešním Strossmayerově náměstí.

Kolem kostela je malý hřbitov, pohřbívat se sem přestalo v roce 1886. 

Náš tip na výlet v okolí

Praha, nejvýznamnější turistický cíl ČR, UNESCO