Hlavní strana - O poutní cestě

Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje - Prostějov

Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje - Prostějov

05.05.15 14:07 - 05.05.15
s. š.49.4719239
v. d.17.1118250

Předchůdcem dnešního filiálního kostela sv. Cyrila a Metoděje byla stavba bývalého kapucínského svatostánku. Členové Řádu menších bratrů kapucínů se po několikaletém úspěšném duchovním působení v Prostějově pokusili v závěru první poloviny 18. století o založení vlastního hospice. Ten byl budován od roku 1756 na dnešní Brněnské ulici. Jednalo se o zděnou patrovou stavbu s menším nádvořím, které na severní straně měla uzavírat kaple.

 Svolení ke zřízení kaple se zasvěcením sv. Barboře kapucíni získali o tři léta později. Třebaže se mělo jednat o pouhou kapli, vzhled a rozměry její lodi odkazovaly spíše ke stavbě kostela. Na kostel byla kaple také záhy přeměněna. V letech 1765 až 1766 se totiž k její východní straně přistavělo nové větší kněžiště. V Prostějově tak přibyl další kostel, jednolodní stavba s lodí a kněžištěm obdélných půdorysů a kaplí situovanou na severní straně lodi. Všechny části kostela byly zklenuty valenými klenbami s trojbokými výsečemi a jejich hladké fasády rozčleněny pouze okenními otvory a profilovanými římsami. Netrvalo však dlouho a prostějovský kapucínský hospic byl v roce 1784 stejně jako řada dalších církevních institucí v rámci josefínských reforem zrušen a jeho majetek rozprodán v dražbě nebo přímo rozdán. Celý areál poté zakoupil vojenský erár, který v budově bývalého hospice zřídil nižší vzdělávací ústav a kostel využíval jako skladiště. Po necelých sto letech byly všechny objekty bývalého hospice nabídnuty a posléze i darovány městu Prostějovu. O opětovném obnovení někdejšího kapucínského kostela se rozhodlo až téměř po dalších čtyřiceti letech. Prostějovská městská rada tehdy hodlala starý kostel jako místo pro konání zádušních mší a vypravování pohřbů na nedaleký nový hřbitov. Plány k obnově kostela vypracovala prostějovská stavební firma Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka. Oproti původní strohé řádové stavbě zde v letech 1902 až 1905 vyrostl monumentálnější chrám opatřený neobarokními výrazovými prostředky. Současně s adaptací jeho exteriéru probíhaly i úpravy v interiéru. Kostel byl rovněž nově vysvěcen pod titulem sv. Cyrila a Metoděje.

Náš tip na výlet v okolí

Město Prostějov s řadou kulturních památek např. Národní dům NKP, zámek Plumlov