Hlavní strana - O poutní cestě

Další kostely sv. Klimenta v Praze a okolí

Další kostely sv. Klimenta v Praze a okolí

20.05.15 10:59 - 20.05.15

Sv. Kliment a jeho ostatky hrají významnou roli v působení sv. Cyrila a Metoděje nejen na Velké Moravě, ale i v Čechách. Kostely zasvěcené tomuto svatému se řadí k nejstarším církevním památkám a jeho jméno nese i jedna z nejstarších částí Starého Města, svatoklimentská čtvrť, soustředěná kolem evangelického kostela sv. Klimenta. První písemná zmínka o chrámu pochází z roku 1226, ale možná byl založen již kolem roku 1065. Další kostel sv. Klimenta najdete v pražském Klementinu; jeho interiéry zdobí cenné barokní plastiky Matyáše Bernarda Brauna.

Z mimopražských kostelů vyniká kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Část zdiva včetně apsidy pochází z 11. století, románské nástěnné malby ze třetí čtvrtiny 13. století zobrazují svatoklimentskou legendu. Údajně jde o nejstarší ztvárnění tohoto tématu v zemích severně od Alp.

Čtvrtý, barokní kostel sv. Klimenta stojí severně od Prahy, nad starou částí Odolena Vody.