Hlavní strana - O poutní cestě

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém...

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

19.05.15 12:53 - 19.05.15

Bazilika Navštívení Panny Marie s přilehlou premonstrátskou rezidencí na Svatém Kopečku nad Olomoucí je jedním ze zastavení Cyrilometodějské poutní cesty, která sem vede ze Svatého Hostýnu. Od roku 1633, kdy tu zbožný olomoucký měšťan Jan Andrýsek postavil první kapličku, se Svatý Kopeček stal jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě.

V první polovině 18. století doplnila kostel premonstrátská rezidence, jejíž křídla rozšiřují průčelí chrámu se dvěma věžemi téměř na 100 m. Součástí komplexu jsou také Svaté schody, kaple sv. Anny, nádvoří se sousoším sv. Norberta a oválná kaple Jména Panny Marie.

Nezvyklá je orientace chrámu; je totiž pootočen tak, aby v prodloužené ose chrámové lodi byl vidět klášter Hradisko, od něhož sem vedla křížová cesta a stromořadí. Výsledek je příkladem barokní krajinné kompozice.