Hlavní strana - O poutní cestě

Arcibiskupský palác v Olomouci

Arcibiskupský palác v Olomouci

05.05.15 12:52 - 05.05.15
s. š.49.5957200
v. d.17.2608800

Barokní biskupský a později arcibiskupský palác ze 17. století byl svědkem mnoha historických událostí. V reprezentačních sálech s bohatou uměleckou výzdobou se roku 1805 před bitvou u Slavkova radili ruský car Alexandr a rakouský císař František. Během revolučních událostí v roce 1848 v paláci pobýval celý císařský dvůr a po abdikaci Ferdinanda V. byl v dnešním Trůnním sále prohlášen za rakouského císaře jeho synovec František Josef I., nejdéle vládnoucí panovník v dějinách českých zemí. V roce 1995 v paláci u příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandera pobýval také papež Jan Pavel II.

Jedním z prvních uměleckých děl, které při prohlídce Arcibiskupského paláce uvidíte, je sousoší sv. Cyrila a Metoděje na vstupním schodišti. Vzniklo zřejmě kolem roku 1840 v Římě, původně stávalo ve velehradské bazilice a do arcibiskupské rezidence bylo převezeno před více než sto lety.

Náš tip na výlet v okolí

Olomouc, významný turistický cíl včetně např. ojedinělého Arcidiecézního muzea