Hlavní strana - Aktuality

Slovanské hradiště v Mikulčicích zahajuje...

Slovanské hradiště v Mikulčicích zahajuje sezonu

11.05.20 10:00 - 30.06.20

Jubilejní 60. návštěvní sezóna 2020 bude zahájena v pondělí 11. května v 10.00 hodin.

le současných pravidel budou upraveny provozní podmínky. Hosté musí mít zdravotní roušky. Přístup do prostor pokladny  k zakoupení suvenýrů a vstupenek bude omezen na počet max. 2 osob. Ostatní hosté budou v odstupu 2 m ve vymezeném přístupovém prostoru. V návštěvní hale je doporučeno zdržovat se minimálně / v nezbytných rozestupech. Na vybraných místech budou návštěvníkům k dispozici dezinfekční prostředky. Prohlídky s průvodcem budou mít max. 15 osob a budou uspořádány s pomocí ozvučovaní techniky.

 

Návštěvníkům je doporučeno absolvovat samostatnou prohlídku areálu s využitím audioprůvodců, rodinám s dětmi dětské průvodce nebo prvky rodinné hry Za hradbami města Morava.

 

Novinkami 60. návštěvní sezóny 2020 je provoz po celou zbývající sezónu také v pondělí od 10.00 do 14.30 hodin. Památník bude v ostatní pracovní dny otevřen od 09.00 do 16.30 hodin a o víkendech a svátcích od 09.00 do 17.30 hodin. Součástí vstupenky na prohlídku s průvodcem je také možnost výstupu na 30 m vysokou vyhlídkovou věž.

 

Návštěvníkům se dále nabízí procházka lužními lesy k novému mostu přes řeku Moravu. Po otevření hranic se Slovenskem pak za řekou až k 2,5 km vzdálené kapli sv. Markéty Antiochijské v polích u Kopčan. Hosté si tak mohou prohlédnout areál celého Klenotu v lužních lesích, jímž jsou památky Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty u Kopčan propojené lávkou přes hraniční řeku Moravu.

 

Současný nouzový stav bohužel neumožní uspořádat školní poznávací programy, ani další duchovní a kulturní akce. Všechny plánované doprovodné akce 60. jubilejní sezóny - zatím až do 30. června  - byly zrušeny.  V Malé galerii je přesto k vidění výstava obrazů Hany Olivové s názvem Ticho ve větru Valů, která tematicky čerpá z krásy místní lužní krajiny a přírody.